SERENGETI V OHROŽENÍ

Vláda Tanzánie 1.8.2010 schválila hlavní dálnici přes národní park Serengeti, který propojuje oblast Lake Victoria s východní Tanzanií. Rozhodnutí bylo zveřejněno a ohlášeno v tanzanském tisku. Viz odkazy ze zahraničního tisku zde.

Jeden z posledních rájů divokých zvířat na světě je ohrožen stavbou dálnice. Národní park Serengeti, o jehož založení se ve velké míře zasloužil Bernhard Grzimek, je poslední místo na zemi, kde je možné vidět miliony zvířat téměř tak, jak žili jejich předkové před tisíci lety. Každým rokem ho navštěvují desetitisíce turistů a nyní hrozí, že tento "Ráj všeho živého na zemi", bude v brzké budoucnosti zničen stavbou dálnice, která má vést přímo do srdce parku a rozdělit ho na již nikdy neslučitelné části. Tento zcela nesmyslný nápad, který pokud se uskuteční, bude mít zcela devastující vliv na všechny druhy zvířat, která v parku žijí, má podporu tanzanské vlády.

Jedná se o událost světového významu, protože Serengeti představuje nezměrné přírodní bohatství a jako světový unikát musí být zachováno pro příští generace. Národní park Serengeti ja zapsán do seznamu přírodních památek UNESCO. Není možné existenci takto významného parku nechat v rukou několika lidí z vlády Tanzánie a jejího okolí. Migrace zvířat a Serengeti. Tyto dvě slova k sobě patří už tisíce let. Člověk se ale snaží tyhle dva neoddělitelné celky od sebe násilím odtrhnout. Má mu k tomu posloužit dálnice...

Více informací zde. Informace se často mění a na spoustě míst ve světě se proti zničení Serengeti zvedá odpor, který stále sílí. Zde můžete podepsat petici proti stavbě dálnice.

Zeleně značená trasa dálnice přes Serengeti, je mnohem výhodnější jak pro lidi, tak i pro zvířata.

 

Tady ještě jedna mapka, která je převzata z Frankfurtské zoologické společnosti (FZS) a je upravena. FZS upozorňuje, že v případě použití severní trasy se kamionová doprava přesune do Serengeti a přes park se bude denně pohybovat v průměru 416 kamionů.

Podle FZS se bude denně pohybovat přes Serengeti více jak 400 kamionů.

Zde další foto převzaté z FZS, kde je detailně znázorněno současné pokrytí silniční sítě v Tanzánii a také je modře znázorněna neinvazivní alternativní trasa.

Alternativní trasy jsou pro ekosystém mnohem příznivější. Vláda si ale vybrala jinak.

 

Červeně je znázorněn kus dálnice, který má vést přes park Serengeti.

Na této fotce je červeně znázorněn pouze úsek nové dálnice, která má vést přes park. Celková délka nové dálnice je samozřejmě mnohem delší.

Viz ostatní foto.

 

Je nezbytně nutné podporovat alternativní trasy budoucí dálnice. Jedna z nich je označena na mapce výš zelenou barvou. Velice smutné je, že se o této trase říká, že díky ní se vyhne asfalt divokým zvířatům. Tahle věta bohužel ukazuje na smutnou pravdu o Africe. Mimo parky totiž nenajdeme skoro žádná divoká zvířata.

Zde ještě jedna podobná fotografie, která mimo jiné dokazuje i to, jak se lidé stále víc a víc tlačí k hranicím parku a v některých případech je spolu s dobytkem překračují. Červené tečky znázorňují vesnice.

 

Lidé obsazují hranize parku. Na jihu jich ale žije mnohem víc, takže jižní trasa má mnohem větší smysl.


Dovedete si představit co způsobí silnice, která rozdělí více jak dva miliony každoročně migrujících zvířat? Trasa nové dálnice povede přímo uzemím, kde každým rokem migrují více jak 2 000 000 zvířat pohybujících se v kruzích ve směru hodinových ručiček.

 

 

Spolu s dálnicí přijdou samozřejmě i lidé, kteří už dnes často i s dobytkem překračují hranice parku. Je důležité aby se co nejširší veřejnost dozvěděla celou pravdu o stavu africké přírody a neměla na očích pouze z velké většiny zmanipulované dokumentární filmy. Desetitisíce zvířat budou umírat pod koly automobilů stejně jako tato hyena žíhaná. Další zvířata pozabíjejí pytláci, jejichž počty dálnice 100% zvedne, protože se právě díky ní zlepší přístupnost parku zejména ve Western corridoru, kam se mnoho lidí nedostane a tato část parku patří stále mezi divočinu. Místo jednotlivých skupinek pytláků přijedou ozbrojené gangy, které jsou vybaveny jako malé armády. Dálnice je pro pytláky přímo pozvánkou do "ráje".

Hyena žíhaná sražená autem.

 

Provoz v parku se mnohonásobně zvýší a neobstojí ani řeči příznivců dálnice, kde odkazují na skutečnost, že  Serengeti je silnicemi rozděleno už dnes. Ano, rozděleno je, ale ty "silnice", které jsou v parku teď, se nedají ani z daleka srovnávat s dálnicí, která má být postavena a provoz na nich je zcela minimální. Jestli ovšem bude dálnice postavena, je jisté, že se provoz mnohonásobně zvedne. Navíc kdo byl někdy v Africe tak ví, jak místní lidé řídí a jaký vztah většinou ke zvířatům mají dokud jsou živá, natož pokud budou u silnic nacházet raněná...

 

Dostávám emaily, kde se lidé ptají, proč se dálnice neoplotí. Ochrana zvířat oplocením NEMÁ žádný smysl, protože by stejně zvířatům bylo zabráněno v přístupu k vodě a potravě, takže by stejně umírala a plot by byl v konečném důsledku možná horší, než dálnice sama. Migrační trasy by pořád byly zcela přerušeny. Dále je nutné si uvědomit, že není možné postavit kupříkladu podchody nebo mosty. Jedná se cca o 2 miliony zvířat a není možné pro takové množství zvířat postavit žádný podchod, nadchod ani nic podobného. Zvířata nemigrují také podle map a jsou roztroušena na obrovském území.

 

Pes hyenový sražený autem.

 

Náklaďák TANAPA (správa parku) jezdí velmi naopatrně.

Převzaté foto z letošního léta ze Serengeti. Jak je vidět ze zvířeného prachu, tak ani nákladní auto TANAPA (správa národních parků Tanzánie), nezastavuje před zvířaty. Jak to se zvířaty dopadne, až přes Serengeti budou jezdit stovky nákladních aut denně, která navíc budou řídit řidiči soukromých firem, kteří nemají s ochranou zvířat nic společného?

Photo: Çağan H. Şekercioğlu, Stanford University

 

Několik rozdílů mezi jižní a severní cestou.

JIŽNÍ CESTA (mimo Serengeti)
 • Povede přes oblast, která je již značně zalidněná a bude tak mít minimální dopad na volně žijící zvířata. 
 • Tato oblast je převážně zemědělská, takže to bude přínosem pro místní lidi, kteří snáz dostanou svoje produkty (ovoce, zelenina, maso…) na trh. To bude přínosem pro 5x více lidí - 2.278.000 vs 431.000
 • Bude využívat mnoho již existujících silnic a bude potřeba méně nového asfaltu, než je potřeba k vybudování severní trasy, takže to bude i méně nákladné. Pro jižní trasu je potřeba nového asfaltu na 379km a pro severní cca 417km.
 • Prezident Kikwete tak bude moct dostát slibu z roku 2005, kde slíbil vybudovat silnici spojující města Arusha a Musoma.
 • Již existující infrastruktura čerpacích stanic, ubytování, mobilních sítí atd.SEVERNÍ CESTA (přes Serengeti)
 • Ztráta cestovního ruchu. Každým rokem generuje turistický ruch zisk pro Tanzánii více než 1,7 mld dolarů a vytváří 624.000 pracovních míst. Ztráta cestovního ruchu bude mít ničivý dopad na hospodářství Tanzánie.
 • Ztráta světového dědictví - což také povede ke snížení cestovního ruchu.
 • Přerušení a obstrukce migračních tras. Odhaduje se, že stavba severní trasy způsobí, že počty pakoní klesnou až o 75% dnešních stavů. Všechny zvířata jiných druhů tímto budou také ovlivněna. Od gazel přes lvy až k supům.
 • Zavlečení invazivních druhů rostlin, zvířat a chorob, jako je Newcastelská choroba, brucelóza, psinka, trypanosomaisis, africký mor prasat a spousty dalších.
 • Se stavbou úzce souvisí i zvýšená úmrtnost volně žijících zvířata při srážkách s vozidly.
 • Intenzivní, organizované pytlačení, zejména reintrodukovaných nosorožců.
 • Ztráta habitatu (přirozeného prostředí,lokality…) kvůli lidskému osídlení a zemědělství.
 • Fragmentace habitatu volně žijících živočichů.
 • Zvýšené počty konfliktů mezi lidmi a divoce žijícími zvířaty, která budou vyžadovat další opatření.
 • Znečištění oblasti od emisí, odpadků, hluku atd.

 • Prezident Kikwete řekl, že cesty přes Serengeti nebudou zpevněné, ale hliněné. Toto ale nezabrání lidem s auty, aby přes Serengeti jezdili a stále budou platit všechny nevýhody severní trasy. V určitém okamžiku také může přijít příkaz k zpevnění vozovek - položení asfaltu.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn