V AJ článku, který najdete zde, se můžete dočíst zatím předběžné výsledky z několika volebních obvodů v Tanzánii. Výsledky zatím nasvědčují tomu, že vládnoucí strana v čele s prezidentem Kikwetem si udrží vládu, ale ztratí určitý počet křesel. Vzhledem k tomu, že nejsou sečteny výsledky ze všech volebních okrsků, je předčasné dělat závěry. Zatím jsou známy výsledky z 57 volebních obvodů a ve 40 z nich, zvítězil Kikwete. Celkový počet volebních obvodů je 239.

 ‎"Dálnice bude postavena", říká mluvčí prezidenta Kikweteho. Rozhodnutí již bylo učiněno a pokud se tato vláda po volbách vrátí k moci, tak bude dálnice postavena. Více v AJ článku zde.

Jedna zajímavost. Vládnoucí strana prezidenta Kikweteho byla obviňována ze zpronevěry milionů dolarů při zadávání zakázek. Opět se tak potvrzují spekulace, že za vším stojí peníze. Je tragické, že poslední místo na zemi, kde se odehrává jedinečná migrace zvířat bude pravděpodobně zničeno díky libovůli několika zkorumpovaných lidí.

Dálnice ohrozí migraci. Další z článků v AJ, ve kterém se stále dokola píše to samé, si můžete přečíst zde.

Podle mého názoru budou důležitější výsledky blízkých voleb.

Ekologové jsou překvapeni náhlým ukončením letošní migrace v Mara-Serengeti. Pakoně tradičně tráví 3 měsíce v Maasai Mara a 9 měsíců v Serengeti. ale pro tento rok se zdá, že v Masaai Mara byli jen 2 měsíce a v Serengeti 10 měsíců.

Ekologové spekulují, že loňské sucho, které zasáhlo severozápadní Tanzanii a vysušilo její řeky, může narušit přirozenou migraci. 
Ochránci přírody v Tanzanii se nyní pustili do sledování nového vývoje. Nový fenomén by také mohla způsobovat změna počasí.

 

"To je pro zajímavý případ pro výzkum." řekl dr Nzuki.

"V září bypakoně měli být ještě v Maasai Mara." říká mluvčí TANAPA Pascal Shelutete.

 

Více v AJ článku zde

Pro zájemce je zde článek v AJ s podobným tématem.

Dálnice přes Serengeti by byla katastrofou pro životní prostředí. Více v AJ článku zde.

Jeden z mála článků, kde se autor nezapomněl zmínit o tom, že migrace nejsou jen pakoně, ale že jsou to i jiní býložravci a jedním dechem správně dodává, že ohroženi by byli i predátoři, zejména lvi, gepardi (mimochodem gepardů v Serengeti žije cca 10 jedinců) atd.

 Dále se také velice trefně zmiňuje o tom, že v celé "kauze" bude i něco navíc. V tomto případě to něco navíc, reprezentují zájmy těžařských společností, které by rády v Africe, nejen v Serengeti, těžily nerostné suroviny. O těchto věcech jsme již dříve informovali a někteří lidé je nepovažovali za relevantní. Již dříve ale bylo jasné, že za celou věcí je mnohem víc, než "pouhá" dálnice.

 

UNESCO se znovu vrací ke zprávě ze zasedání, které proběhlo koncem srpna o kterém jsme informovali a znovu zopakovalo to, co už dávno víme. Vyjádřili obavy a požádali Tanzánii, aby zvážila alternativní trasu, protože poškození parku by mohlo být natolik závažné, že by mohlo vést k vyškrtnutí Serengeti ze seznamu Světového dědictví UNESCO.

 

Projekt dálnice přes Serengeti dělá Keni starosti. Vzhledem k významu parku Serenegeti a rezervace Masai Mara k oběma ekonomikám Keni a Tanzánie, by bylo rozumné zvážit alternativní trasu. Například Maasai Mara je nejnavštěvovanější chráněná krajinná oblasti v Keni. Kraje Narok a Transmara dostávají 80% svých příjmů z turismu, vysvětluje ředitel Stephen Manegene z Wildlife Conservation. Více v AJ článku zde.